สงสารเตี้ยสุดๆ เรียวเอ้ยกินเยอะๆ นะ

NEWS
Kyocera Dome (Osaka)
19 Sept ----- 18:00
20 Sept ----- 16:00
Tokyo Dome (Tokyo)
25 Sept ----18:30
26 Sept ----18:30
27 Sept ----18:30

KANJANI8 LIVE TOUR 2010-2011 8UPPERS (เอทโตะไม่ขึ้น)
Hokkaido
10/30 (Sat) -----18:00
10/31 (Sun) -----13:00 / 17:00
Fukuoka
11/10 (Wed) -----18:30
11/11 (Thu) -----18:30
Ishikawa
11/23 (Mon Tue) -----12:00 / 16:00
Hiroshima
11/28 (Sun) 12:00 / 16:00
Oita
12/4 (Sat) -----18:00
12/5 (Sun) -----13:00 / 17:00
Sendai
12/12 (Sun) -----13:00 / 17:00
Tokyo Dome
12/18 (Sat) -----18:00
12/19 (Sun) -----18:00
Nagoya
12/21 (Tue) -----18:00
12/22 (Wed) -----13:00 / 17:00
Kyocera Dome
12/30 (Thu) -----18:00
12/31 (Fri) -----21:00 ? 12/31 concert, will perform beyond midnight.
2011/1/1 -----(Mon Sat) 18:00

Comment

Comment:

Tweet